CÁCH DÙNG USED TO VÀ CẤU TRÚC USED TO  

Bạn đang không hiểu cách dùng Used to. Bạn dễ bị nhầm lẫn giữa used to, be used to, get used to. Yên tâm rằng đọc hết bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ và đúng nhất về cách sử dụng used to. Và phân biệt rõ Used to – be used to và get used to nhé.

 

I.DỊCH NGHĨA VÀ KHÁI QUÁT CÁCH DÙNG USED TO

1.Use to là gì?

Used to nếu được dùng riêng lẻ sẽ có nghĩa là: Từng, đã từng.

Used to là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng để nói tới một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mà không xảy ra trong hiện tại nữa. Hoặc việc sử dụng cấu trúc use to để nhấn mạnh sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ.

Ví dụ: I used to live in Ha Noi. (Tôi đã từng sống ở Hà Nội – Nhưng hiện tại đã không còn nữa).

I didn’t used to stay up late when I was a student (Tôi không từng thức khuya khi tôi còn là sinh viên – giờ đã bỏ thói quen đó).

2. Cấu trúc Used to. Sau used to là gì?

Khẳng định:

S + used to + V 

Ví dụ: I used to read to the book.  (Ngày trước tôi thường đọc sách.)

We used to go to school together.  (Ngày trước chúng tôi thường đi học cùng nhau.)

 

Phủ định:

S + did not + use to + V 

Ví dụ: I didn’t use to read to the book.  (Ngày trước tôi thường không đọc sách.)

We did not use to go to school together.  (Ngày trước chúng tôi thường không đi học cùng nhau.)

 

Nghi vấn:

Did + S + use to + V..? 

Ví dụ: Did you use to read to the book?  (Ngày trước bạn có thường đoch sách không?)

Did you use to go to school together?  (Ngày trước các bạn có thường đi học cùng nhau không?)

Đến đây các bạn đã nắm rõ được cấu tạo ngữ pháp của Used to. Cách dùng used to (Công thức used to). Để ý chút xíu thì chúng ta có một lưu ý. Là đằng sau used to luôn là một động từ nguyên mẫu. Các bạn hãy luôn ghi nhớ điều này nhé.

Vậy thì lại phát sinh ra một vấn điều mà chắc chắn khi các bạn bắt gặp sẽ bị bối rối. Đó là khi các bạn bắt gặp cấu trúc be used to Ving. Theo như cấu trúc used to thì đằng sau used to luôn là động từ nguyên mẫu. Thì tại sao lại có xuất hiện be used to ving đúng không nào?.

Các bạn cần phân biệt rằng cấu trúc be used to ving là một cấu trúc hoàn toàn khác nữa nhé. Nó mang nghĩa khác và cách dùng khác. Đừng nhầm lẫn giữa 2 cấu trúc này nhé.

Xem thêm tại đây

cach-dung-used-to

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO – CÔNG THỨC USED TO

1. Cách dùng used to để chỉ thói quen trong quá khứ

Used to được sử dụng để chỉ thói quen trong quá khứ và không được duy trì trong hiện tại.

Ví dụ:  – We used to live in Thai Binh when I as a child.

– I used to walk to work when I was younger.

2. Sử dụng used để thể hiện tình trạng / trạng thái trong quá khứ

Used to được dùng để thể hiện tình trạng trong quá khứ (thường dùng ở quá khứ đơn) nhưng không còn tồn tại nữa được thể hiện bằng những động từ biểu hiện trạng thái sau: Have, believe, know và like.

Ví dụ:  – I used to like The Men but now I never listen to them.

– She used to have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to  Ví dụ:  Did she use to work in the office very late at night?

3. Dạng câu hỏi của Used to

Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to và get used to 

– Did he use to work in the office very late at night?

4.Dạng phủ định của Used to

Subject + didn’t + use to

VD:  used to, be used to và get used to

– We didn’t use to be vegetarians.

– We didn’t use to get up early when we were children.

 III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED TOBE GET USED TO

cau-truc-used-to

Cấu trúc Be used to, Used to V, Get used to trong tiếng Anh có cấu trúc khá giống nhau nên thường bị nhầm lẫn khi làm các bài tập ngữ pháp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt 3 cấu trúc trên.

1. Cấu trúc BE USED TO (Đã quen với)

– Cấu trúc:

To be + used to + V-ing/ Noun 

Be used to + cụm danh từ hoặc ving (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và to là 1 giới từ)

– Cách dùng

+ Để diễn tả ý nghĩa rằng bạn đã từng làm 1 việc gì đó nhiều lần, đã rất có kinh nghiệm với việc này rồi và không còn lạ lẫm hoặc gặp khó khăn với việc này nữa.

Ví dụ:

– I am used to getting up lately in the morning.

– She didn’t complain about the noise nextdoor. She was used to it.

+ Nghĩa ngược lại của be used tobe NOT used to: không quen với, chưa quen với

Ví dụ:

I am not used to the new system in the factory yet.

2. Cấu trúc BE GET USED TO (Dần quen với)

– Cấu trúc

To get used to + V-ing/ noun

– Cách dùng

+ Được sử dụng để nhấn mạnh nội dung của cấu trúc này là việc dần quen với 1 vấn đề/sự việc nào đó

Ví dụ:

– He got used to American food.

– I got used to getting up early in the morning.

– He is used to swimming every day.

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN – CÁCH DÙNG USED TO

1. Hoàn thành các câu dưới đây.

Bài tập

 1. Liz …. a motorbike,but last year she sold it and bought a car.
 2. We came to live in London a few years ago. We …. in Leeds.
 3. I rarely eat ice-cream now, but I …. it when I was a child.
 4. Jim …. my best friend, but we aren’t good friend any longer.
 5. It only takes me about 40 minutes to get to work now that the new roadis open. It …. more than an hour.
 6. There …. a hotel near the airport, but it closed a long time ago.
 7. When you lived in New York, …. to the theatre very often?

Đáp án    1. used to have             2. used to live          3. used to eat       4. used to be       5. used to take         6. used to be            7. used to use to go

2. Hoàn thành các câu sau

 1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.
 2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it’s a factory.
 3. I’ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they do things round here.
 4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.
 5. Working till 10pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.
 6. I can’t believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.
 7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day – now he doesn’t smoke at all!
 8. Whenever all my friends went to discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.
 9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.When Max went to live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a very open minded person.

Đáp án        1. get used to driving.            2. used to go.             3. am still not used to.               4. used to live.                    5. am used to finishing.

6. never get used to.             7. used to smoke.       8. never used to go.                  9. am used to driving.         10. got used to living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I like it now, but I ____.

A.didn’t use to       B. didn’t used to

2 – I find it hard _____ to the dark evenings in winter.

A. used                 B. get used                   C. to get used

3 – It took me a while to get used to ____ on a continental keyboard.

A.type                   B. typing

4 – I _____ to being spoken to like that!

A.am not used       B. don’t get used          C. used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A.was used to        B. used to

6 – Before I started cycling, I _____ go to work by bus.

A.used to               B. got used to

7 – I haven’t studied for ages and I’m finding it hard to get used to _____ every day.

A.study                  B. studied                    C. studying

8 – I couldn’t _____ used to the food.

A.because              B. get

9 – He never _____ behave like that.

A.used                   B. used to

10 – It’s taking me a long time to ____ speaking Norwegian.

A.used to               B. get used to

Đáp án  1. A  2 .C  3. B  4. A  5. B 6. A  7. C  8. B  9. B  10. B

Hi vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn thành thạo hơn trong việc sử dụng cấu trúc used to, get used to hay be used to. Đây là một trong số cấu trúc tiếng anh được sử dụng rộng rãi thường ngày cũng như trong các bài thi TOEIC, IELTS hiện tại.  Nếu bạn có câu hỏi gì về used to, hãy để lại comment bên dưới để được hỗ trợ thêm nhé. Nhận tư vấn khóa học phù hợp ngay hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ahrefs-site-verification_fc538b72cdf7807216456deff3f18276e23f83749a05a8ee15305eeeb247183b
All in one